نویسنده: کارشناس فنی

  • خانه
  • نویسنده: کارشناس فنی
مهارت مالی کودکان

مهارت مالی برای کودکان (بخش اول)

آموزش مهارت مالی به کودکان (بخش اول) امروزه پول یکی از اصلی ترین ابزارهای زندگی در تمام جوامع است. پول برای برآورده کردن نیازها و خواسته‌های ما مهم است و یکی از اصلی ترین دانش هایی که باید بیاموزیم مهارت‌های مدیریت مالی است. این مهارت‌ها از عقاید، نگرش‌ها، تجربیات ،عادت‌ها و ارزش‌هایی که در دوران کودکی و نوجوانی، […]
داستان خلق یک رویا

داستان خلق یک رویا

گروه آموزشی – فرهنگی دانادیس از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را با تحقیق و بررسی بر روی شیوه های نوین آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان شروع نمود. در این راستا سعی نمودیم از همکاری بهترین روانشناسان و کارشناسان عرصه آموزش و تربیت کودک و نوجوان بهره ببریم. سرانجام پس از دو سال کار مداوم […]

آموزش مهارت های زندگی به کودکان

امروزه در جوامع پیشرفته آموزش مهارتهای زندگی به کودکان و نوجوانان از اولین و اساسی ترین آموزشهایی است که در اختیار آنها قرار می گیرد. کودکان با استفاده ازفراگیری مهارت های زندگی رفتاری جسورانه دارند و بر همین اساس تصمیمهای بهتری می گیرند . فرزندان ما باید مهارت های زندگی را آموزش ببینند تا بتوانند […]