روانشناسی کودکان

مهارت مالی کودکان

مهارت مالی برای کودکان (بخش اول)

آموزش مهارت مالی به کودکان (بخش اول) امروزه پول یکی از اصلی ترین ابزارهای زندگی در تمام جوامع است. پول برای برآورده کردن نیازها و خواسته‌های ما مهم است و یکی از اصلی ترین دانش هایی که باید بیاموزیم مهارت‌های مدیریت مالی است. این مهارت‌ها از عقاید، نگرش‌ها، تجربیات ،عادت‌ها و ارزش‌هایی که در دوران کودکی و نوجوانی، […]

آموزش مهارت های زندگی به کودکان

امروزه در جوامع پیشرفته آموزش مهارتهای زندگی به کودکان و نوجوانان از اولین و اساسی ترین آموزشهایی است که در اختیار آنها قرار می گیرد. کودکان با استفاده ازفراگیری مهارت های زندگی رفتاری جسورانه دارند و بر همین اساس تصمیمهای بهتری می گیرند . فرزندان ما باید مهارت های زندگی را آموزش ببینند تا بتوانند […]