اخبار

فرشگان نینجا در عصر جدید

آیا کودکان زیر ۸ سال برنامه عصر جدید را نگاه کنند؟

🔴 هشدار جدی: کودکان زیر ۸ سال برنامه عصر جدید را (با روند فعلی) نگاه نکنند متاسفانه در برنامه عصر جدید در شب ۱۱ فروردین ۹۹ اجرایی ورزشی توسط گروهی به نام فرشتگان نینجا پخش شد که موجب نگرانی جمعی از متخصصان تربیت بدنی و علوم ورزشی و کارشناسان حوزه بازی و ورزش کودکان گردید. […]
داستان خلق یک رویا

داستان خلق یک رویا(دانادیس)

گروه آموزشی – فرهنگی دانادیس از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را با تحقیق و بررسی بر روی شیوه های نوین آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان شروع نمود. در این راستا سعی نمودیم از همکاری بهترین روانشناسان و کارشناسان عرصه آموزش و تربیت کودک و نوجوان بهره ببریم. سرانجام پس از دو سال کار مداوم […]