پول

به بچه های خود مهارت های مالی(Financial skills) را آموزش دهید

مهارت های مالی کودکان و نوجوانان

اگر به بچه های خود مهارت های مالی(Financial skills) را آموزش ندهید که چگونه پول را مدیریت کنند، به شخصی تبدیل خواهد شد که شما دوست ندارید! ما به شما خواهیم گفت که چگونه مهارت های مالی و سرمایه گذاری را به فرزندان خود آموزش دهید تا در هر سنی بتوانند پول بدست آورند و […]