مسئولیت پذیری

  • خانه
  • برچسب: مسئولیت پذیری
مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری نشانه بارز بلوغ فکری و رفتاری

آموزش مسئولیت پذیری به کودکان و نوجوانان از جانب والدین و مسئولین مدرسه می تواند به تربیت بزرگسالانی مسئول و خدمتگزار در آینده منجر شود. مسئولیت پذیری اجتماعی مسئولیت‌پذیری اجتماعی, دغدغه فرد در مورد رفاه دیگران، نگرش مسئولانه نسبت به آن‌ها، احساس وظیفه، مشارکت مدنی، جلوگیری از رفتارهای مخرب است. مسئولیت‌پذیری اجتماعی به کودک و […]