داستان های شاهنامه برای کودکان

  • خانه
  • برچسب: داستان های شاهنامه برای کودکان
شاهنامه شاهکار ادبیات کهن

کودک من و ادبیات کهن, نقش ما در پیوند این دو چیست؟؟

 ادبیات کهن و دنیای مدرن متاسفانه بین کودکان این نسل و ادبیات کهن و غنی فارسی، شاهد بروز فاصله هستیم و همین امر وظیفه‌ای برای ما ایجاب می‌کند که برای نزدیک‌تر کردن این دو به هم، اقدامات موثر و البته متناسب با شرایط دنیای مدرن  انجام دهیم. امروزه استفاده از تئاتر به عنوان شیوه ای […]