ادبیات

شاهنامه شاهکار ادبیات کهن

کودک من و ادبیات کهن, نقش ما در پیوند این دو چیست؟؟

 ادبیات کهن و دنیای مدرن متاسفانه بین کودکان این نسل و ادبیات کهن و غنی فارسی، شاهد بروز فاصله هستیم و همین امر وظیفه‌ای برای ما ایجاب می‌کند که برای نزدیک‌تر کردن این دو به هم، اقدامات موثر و البته متناسب با شرایط دنیای مدرن  انجام دهیم. امروزه استفاده از تئاتر به عنوان شیوه ای […]
قصه گویی کودک

قصه خوانی و رشد کودکی خلاق و آگاه

دراهمیت قصه گویی و خواندن با کودکان می توان با نقل قولی از افلاطون صحبت را شروع کرد . افلاطون می گوید: « باید پرستاران و مادران را وادار کنیم فقط حکایاتی را که پذیرفته ایم برای کودکان نقل کنند و متوجه باشند پرورشی که روح اطفال از راه گفتن حکایات به دست می آورد […]