نویسنده: سید سعید موسوی

  • خانه
  • نویسنده: سید سعید موسوی
  • Page 2
اهمیت موسیقی در رشد کودک

زبانی بی واسطه و همه گیر برای کودک

موسیقی همواره بر زندگی بشر بسیار تأثیرگذار است و این تأثیر غیر از بزرگسالان روی نوزادان و کودکان نیز وجود  دارد.کودکان و نوجوانان به طور یقین به دلیل دارا بودن ذهنی باز و به دور از مشکلات بزرگسالی، آمادگی بیشتری برای آموختن موسیقی دارند و در صورت داشتن پشتکار، عموما بسیار موفق خواهند بود. به […]

نقاشی دنیایی در جهت شناخت کودکان

  نقاشی کردن فعالیتی تقریباً غریزی است که در رشد هوشی و ذهنی کودکان و نوجوانان بسیار مؤثر است. کودک از همان سالهای اول تولد به نقاشی علاقه‌ نشان می‌دهد. خطوط کج و معوجی را روی کاغذ ترسیم می‌کند. می‌توان گفت این امر، هم‌زمان با تقلید برای ایجاد صدا صورت می‌گیرد. شاید صدا بهترین وسیله […]

کودکان سفیران کوچک دوستی با طبیعت

  نقش کودکان در حفاظت از محیط زیست محیط زیستی که هم‌اکنون پیش روی ماست بشدت آسیب‌پذیر و شکننده و نیازمند توجه جدی است. برانگیختگی کودکان در حفاظت از محیط زیست می‌تواند نقش بسزایی در نگهداری دنیایی زیباتر و سالم تر داشته باشد.کودکان بیش از آنکه به حرف‌های شما گوش کنند، به رفتارتان نگاه می‌کنند. […]