در کودکی میلیونر شو!

  • خانه
  • در کودکی میلیونر شو!

همکاری در فروش
بعد از نصب به شما یک کد معرف اختصاصی داده می شود. وقتی اپلیکیشن را به دیگران معرفی می نمایید تاکید نمایید بعد از نصب کد خود را به عنوان معرف در قسمت مربوطه وارد نمایید.

در این صورت بعد از نصب اپیکیشن با استفاده از کد معرف شما، علاوه بر دریافت امتیاز تا 50% از مبلغ خریدهای آنها به حساب بانکی شما واریز میگردد.

دقت داشته باشید در اولین ورود به اپلیکیشن، پنل کاربری خودتان را تکمیل نمایید.